Nortb artists

Nortb logo white

MEET OUR ARTISTS

DANSARE

VISUELLA ARTISTER

ANDRA

Vad gör vi?

Nortb är ett företag som hjälper annorlunda artister! Vi hjälper att utveckla artister karriär och bjuder annorlunda tjänster relaterad med:

· Bookningar
· PR Image tjänster
· PR vid sociala medier
· Markandsföring